Hyvät opettajat

Tarjoamme yrityskohtaista koulutusta kaikilta uusimmilta tietotekniikan alueilta.

Toimisto-ohjelmat: Tekstinkäsittely, taulukkolaskenta, grafiikka, esitykset, tietokannat ...

 • Microsoft Office
 • OpenOffice (Open Document Format)
 • PageMaker
 • Relaatiotietokannat (MySQL)

Internet: HTML, XML, WWW-sivustot

 • HTML 4.01
 • CSS 3
 • XHTML 1.0 ja 1.1
 • XML
 • Dreamweaver

Rikkaat käyttöliittymät

 • AJAX
 • Adobe AIR
 • JavaFX
 • Flash

Web Sovellukset

 • PHP
 • Servletit ja JavaServer Pages
 • Tietokannat
 • MVC viitekehykset
 • Java Web Services

Streaming Media palvelut

Web 2.0 teknologiat

Viihtyisät opetustilat

© Aariset Oy, 2008

Linkkejä sisältöihin:

HTML

XML

JavaFX

AdobeAIR

WebServices

MediaServers

Web 2.0

Wiki

Blogger

Portaalit

E-kauppa

RFID